home
             DE STICHTING                              meer weten.....                                    DE FAMILIE                            meer weten.....                      HET COMPLEX                            meer weten.....              JONGERIUS NV               GLAS-IN-LOOD               SCHILDERIJEN                              BOEK                                        CONTACT                      KANTOOR                                          website         VILLA JONGERIUS                       alle publicaties                   alle fotoalbums
Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie
                   ©Marga Mulder 2015
Onze subsidiegevers en sponsors vindt u hier Een financiële verantwoording vindt u hier
De persoon Wilhelmus Jacobus (1916-1989) was de tweede zoon van Jan Jongerius sr. Net als zijn oudere broer wijdde hij zijn leven aan de katholieke kerk. In 1941, enkele maanden na het overlijden van zijn vader, werd hij tot priester gewijd. Na zijn tijd als kapelaan in Burculo en Enschede was hij de grootste periode de pastoor van de Emanuelkerk in Zutphen, waar hij woonde met zijn huisgenoten Anne en Mariet, ook na zijn emeritaat. Wim had een kwetsbare gezondheid
nummer twee
             Wim 10 jaar>>
na restauratie
voor restauratie
In 1958 kreeg Wim van kardinaal Afrink de opdracht in Zutphen een nieuwe parochie te stichten. Door de creatieve en vasthoudende manier om voor zijn kerk geld in te zamelen kreeg Wim de bijnaam ‘de Bedelpastoor’.In 1960 stak Wim de eerste spade in de grond en al in 1962 vond de plechtige consecratie plaats van de Emanuelkerk en werd Wim door kardinaal Alfrink geïnstalleerd als pastoor Jongerius Hij was 19 jaar actief in de parochie, In de familie heeft Wim velen getrouwd en ook begraven. Sommige neefjes mochten in Zutphen komen logeren om daar als misdienaar. dienst te doen. Het schilderij Het schilderij van Wim heeft net als dat van Jos na de dood van Heinnie Jongerius eerst met kleindochter Let ter Beek meegezworven door Nederland en is ook meeverhuisd naar Zuid-Afrika. Van daar is het in 2013, na de restauratie, weer teruggekeerd op de oorspronkelijke plek in de Villa Jongerius. De restauratie Het linnen van dit schilderij was in slechte staat en bedoeking was nodig. Ook is craquelé verwijderd en  is het schilderij schoongemaakt en verstevigd.
De Emanuelkerk in Zutphen
Heeroom’ Wim bij zijn 25 jarig priesterjubileum in 1966
klik op de personen voor een beschrijving
Het schilderij vanWim, de Bedelpastoor