home
             DE STICHTING                              meer weten.....                                    DE FAMILIE                            meer weten.....                      HET COMPLEX                            meer weten.....              JONGERIUS NV               GLAS-IN-LOOD               SCHILDERIJEN                              BOEK                                        CONTACT                      KANTOOR                                          website         VILLA JONGERIUS                       alle publicaties                   alle fotoalbums
Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie
                   ©Marga Mulder 2015
Onze subsidiegevers en sponsors vindt u hier Een financiële verantwoording vindt u hier
Jan Jongerius werd in 1888 geboren in een hoveniersgeslacht. Zijn ouders woonden aan de Kanaalweg in Utrecht in een huis dat zij de Bastiaanshof noemden. Hij groeide  op in een tijd waarin gemotoriseerd vervoer in opkomst was, ook voor zijn werkzaamheden als het toeleveren van groente en fruit aan de diverse kazernes in Utrecht. Hoewel het kweken van groente en fruit zijn belangstelling bleef houden, maakte hij de ommezwaai naar het verkopen en maken van vervoersmiddelen en de Nederland en werd de grootste Forddealer. In Utrecht was hij al gauw bekend als Jan Ford. Zijn bedrijf, de Jan Jongerius NV had in zijn toptijd meer dan 700 werknemers. Hij was daarmee een van de grootste werkgevers in Utrecht. Jan Jongerius en zijn familie waren katholiek en hij droeg dat ook uit in zijn personeelsbeleid, in zijn charitatieve activiteiten en in zijn eigen leven. Hij ontving een pauselijke onderscheiding; hiernaast poseert hij in de daarbij horende kledij. Toen hij zijn villa bouwde, maakte hij daarin ook een huiskapel en van zijn tien kinderen waren twee in de missie in Afrika, een werd kloosterzuster en een zoon werd pastoor. Hij was bevriend met de Utrechtse zakenman Frans van Seumeren en twee van zijn dochters trouwden met een zoon van deze Frans. Jan Jongerius liet zich graag kennen als een succesvol zakenman. Zijn villa met een monumentale hal was daar een voorbeeld van en ook de sigaren met zijn eigen beeltenis op het bandje. Jan Jongerius is gestorven in 1941. Het bedrijf werd verder geleid door zijn broer Co. De Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex en het bedrijf Villa Jongerius worden voornamelijk gerund door kleinkinderen van Jan Jongerius en in de villa is het goed mogelijk dat uw drankje geserveerd wordt door een achterkleinkind. In de serie UTRECHT AAN ZEE maakte filmmaker Jan van den Berg “de trots van Jongerius”. Hierin ziet u een mengeling van oude en nieuwe beelden en wordt u door kleinzoon Frans van Seumeren rondgeleid door de villa.
Jan Jongerius en zijn familie
FAMILIE
sigarenbandjes met eigen portret