home
             DE STICHTING                              meer weten.....                                    DE FAMILIE                            meer weten.....                      HET COMPLEX                            meer weten.....              JONGERIUS NV               GLAS-IN-LOOD               SCHILDERIJEN                              BOEK                                        CONTACT                      KANTOOR                                          website         VILLA JONGERIUS                       alle publicaties                   alle fotoalbums
Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie
                   ©Marga Mulder 2015
Onze subsidiegevers en sponsors vindt u hier Een financiële verantwoording vindt u hier
GLAS-IN-LOOD De glas-in-loodpanelen in de Villa en het Kantoor zijn bijzondere blikvangers van het Jongeriuscomplex.Het glas-in-loodraam in het kantoor is geschonken door het personeel bij het dubbele jubileum in 1939. Het echtpaar Jongerius-Van Kraay was toen 25 jaar getrouwd en het bedrijf bestond ook 25 jaar, Na het faillissement in de jaren 50 kwam het complex in handen van het ministerie van Defensie. Het grote raam in het kantoor is toen verplaatst naar een gebouw elders op het terrein. Tijdens de restauratie van de Villa is dat raam weer overgedragen aan de Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex. Het raam in het plafond van de hal van de Villa is na restauratie teruggeplaatst net zo als de ramen van de tochtdeuren in de hal na een verblijf in een van de kantoren van de firma Mammoet Het glas-in-lood is van de hand van Willem Mengelberg. Nadat de glas-in-loodpanelen een hele periode hadden doorgebracht bij een gebouw van Defensie werden ze daar weer verwijderd Dat was een hele klus. Zie het filmpje hieronder van de Beeldcomponist.
Over  de overdracht van het het glas-in-lood was te lezen in •  het AD editie Utrecht 2010  het AD editie Utrecht 2011 •  Kort Bestek (Defensie) De demontage van het raam  in de hal van de villa luidde de restauratie van de Villa in: •  het AD editie Utrecht 2010 Bij het raam in het Defensiekantoor hing het volgende:  toelichting op de afbeeldingen
GLAS-IN-LOOD